domingo, 25 de octubre de 2020

PARC DE FALGAR I LA VERNEDA (LES FRANQUESES DEL VALLÉS)... tot i treballar a una zona industrial, tinc a menys de 100 metres aquest regal que no fa gaire ens han fet. Vaja, el regal no és per nosaltres, és per la fauna i flora que ara tenen aquest espai.


El Parc del Falgar i la Verneda, un espai Xarxa Natura 2000

06/05/2019

Es posa en marxa una normativa per respectar l’entorn i el seu incompliment podria comportar sancions de fins a 900 euros

Des de la seva obertura, el Parc del Falgar i la Verneda ha rebut molts visitants. Qualsevol espai verd del municipi s’ha de respectar, però quan es tracta d’una zona d’interès natural s’ha de posar especial atenció a una normativa que fomenti aquest respecte tant per l’entorn com per la fauna. I és que el Parc del Falgar i la Verneda forma part de la Xarxa Natura 2000 i, per tant, s’hi ha desenvolupat un projecte de restauració paisatgística i de conservació i de protecció de la natura. 

Dins del Parc del Falgar hi ha tres zones ben diferenciades (les podeu observar en el mapa); la zona d’equipaments on hi haurà l’Aula de la Natura, però també la zona de jocs, d’exercicis de salut...; la zona de prat, que serveix de transició de la zona de més activitat humana a la de menor activitat; i la zona humida, que està formada per tres llacs artificials envoltats d’una vegetació de ribera que evita el pas de gent i que afavoreix l’arribada i el refugi de fauna autòctona  migratòria. Per tant, la zona humida és la de menys activitat humana i on s’ha de tenir una cura especial en el respecte cap a la fauna i la flora.

Al llarg dels propers dies podreu trobar en el Parc del Falgar i la Verneda, els cartells de senyalització que us especificarà les normes i els consells que regularan l’espai. Cal tenir en compte que no es permet l’entrada d’animals de companyia a la zona de jocs i descans. A la resta del parc, els animals han d’anar lligats en tot moment. Tampoc s’hi permeten el bany de persones ni animals domèstics a cap dels tres llacs, així com tampoc està permès el llançament de qualsevol objecte a l’aigua (inclòs pedres). En el requadre adjunt podeu informar-vos sobre les normes i consells. El seu incompliment podria comportar sancions de fins a 900 euros.

Normes i consells

El Parc del Falgar i la Verneda rep molts visitants. Cal fer-hi compatible l’accés de les persones amb la conservació d’un espai que forma part de la Xarxa Natura 2000. Us demanem que col·laboreu a respectar les normes i Consells que us detallem a continuació.

L’incompliment de les normes del  Parc podrà comportar una sanció de fins a 900 €, d’acord amb l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.

Prohibida la circulació

La circulació de vehicles motoritzats a l’interior del parc és restringida. Només s’hi permet l’accés a peu, amb bicicleta o amb vehicles de serveis.

Respecteu el parc

No malmeteu els elements naturals ni llenceu res dins dels llacs. Les pedres, els arbres, les flors i tot tipus d’animals formen part de l’ecosistema del parc.

Respecteu la fauna

Està estrictament prohibida la caça, la pesca o la captura o alliberament de cap animal dins del parc. També es prohibeix alimentar els animals que hi trobeu.

Gaudiu de l’observació

Gaudiu de l’observació de la fauna i la flora sense capturar ni molestar els animals.

Prohibit banyar-se

No s’hi permeten el bany de persones ni d’animals domèstics, les activitats aquàtiques ni cap altra acció que pugui representar una alteració contaminació de les aigües.

Animals de companyia

No es permet l’entrada d’animals de companyia a la zona de jocs i descans. A la resta del parc, els animals han d’anar lligats i controlats en tot moment.

Endueu-vos les deixalles

Emporteu-vos les vostres deixalles i burilles fora del parc i dipositeu-les als contenidors adequats. Que ningú s’adoni que heu estat al parc.

No llenceu les burilles

Està prohibit llençar burilles, ja que a més de ser un residu, poden produir incendis.

Prohibit encendre foc

Es prohibeix estricament encendre cap foc en tot l’àmbit del parc.

Celebracions

No es permeten les celebracions o actes col·lectius de caràcter privat en tot l’àmbit del parc, excepte les celebracions infantils a la zona de jocs amb l’autorització prèvia tramitada al Servei d’Atenció  a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament.

Àrees de lleure

Feu servir les zones habilitades per menjar i descansar. Està prohibit fer pícnics fora de les àrees de lleure

Restricció d’ús d’aparells sonors i lumínics

No es permet fer ús d’aparells sonors o lumínics que puguin pertorbar la tranquil·litat del lloc i de la fauna que hi habita.

Informació

Per a qualsevol dubte o informació complementària, adreceu-vos a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès (carretera de Ribes, núm. 2, tel. 93 846 76 76)

Emergències

En cas d’emergència truqueu a la Policia Local al telèfon 93 846 75 75 o al 112.

 

No hay comentarios:

PETRACHEMA (2371 MTS)
PIC PERIC (2810 MTS)